МАСТЕРСПОРТ

Се за Спорт »By Pros, for Pros«

Аксесоари

Ресивер Polar

Ресивер за срцева акција

Цена со ДДВ: 3390,00 ден
Цена: 3390,00 ден

Повеќе

Дигитален Ресивер

Ресивер за срцева акција

Цена со ДДВ: 5990,00 ден
Цена: 5990,00 ден

Повеќе

Граден појас Polar

Цена со ДДВ: 3390,00 ден
Цена: 3390,00 ден

Повеќе

Граден појас Ant+

Цена со ДДВ: 3390,00 ден
Цена: 3390,00 ден

Повеќе

S4 Кабел за софтвер

Цена со ДДВ: 1690,00 ден
Цена: 1690,00 ден

Повеќе

Сериски/USB адаптер

Цена со ДДВ: 999,00 ден
Цена: 999,00 ден

Повеќе

Надградба за рачка за веслање

Цена со ДДВ: 2390,00 ден
Цена: 2390,00 ден

Повеќе

HiRise Adaptor

Цена со ДДВ: 6690,00 ден
Цена: 6690,00 ден

Повеќе

XL Шини

XL шини за дрвени справи

Цена со ДДВ: 5690,00 ден
Цена: 5690,00 ден

Повеќе

Прекривка за WaterRower

Цена со ДДВ: 6300,00 ден
Цена: 6300,00 ден

Повеќе

Заштитна подлога за WaterRower

Цена со ДДВ: 4690,00 ден
Цена: 4690,00 ден

Повеќе

WaterRower Starter Kit

Цена со ДДВ: 9900,00 ден
Цена: 9900,00 ден

Повеќе

WaterBlue

WaterBlue боја за водата

Цена со ДДВ: 390,00 ден
Цена: 390,00 ден

Повеќе

Сет за чистење

Цена со ДДВ: 2390,00 ден
Цена: 2390,00 ден

Повеќе