МАСТЕРСПОРТ

Се за Спорт »By Pros, for Pros«

EAGLE NX:

Новата Eagle линија се состои од петнаесет уникатни справи за фитнес дизајнирани за врвни резултати како на вашиот фитнес клуб, така и на вашите клиенти. 

EAGLE NX

EAGLE GLUTE

EAGLE GLUTE

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE CHEST PRESS

EAGLE CHEST PRESS

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE OVERHEAD PRESS

EAGLE OVERHEAD PRESS

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ROW

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ARM CURL

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ARM CURL

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе