МАСТЕРСПОРТ

Се за Спорт »By Pros, for Pros«

EAGLE NX:

Новата Eagle линија се состои од петнаесет уникатни справи за фитнес дизајнирани за врвни резултати како на вашиот фитнес клуб, така и на вашите клиенти. 

EAGLE NX

EAGLE Ножна преса

EAGLE Ножна преса

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE Leg Curl

EAGLE справа за долни екстремитети

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE LEG EXTENSION

EAGLE справа за долни екстремитети

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE HIP AB/AD абдуктор/адуктор

EAGLE HIP AB/AD абдуктор/адуктор

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE CALF

EAGLE CALF

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE GLUTE

EAGLE GLUTE

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE CHEST PRESS

EAGLE CHEST PRESS

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE OVERHEAD PRESS

EAGLE OVERHEAD PRESS

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ROW

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ARM CURL

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

EAGLE ARM CURL

EAGLE ROW

Побарајте цена на e-mail

Повеќе