МАСТЕРСПОРТ

Се за Спорт »By Pros, for Pros«CARDIO програма

525AT Arc Trainer

Цена со ДДВ: 704160,00 ден
Цена: 704160,00 ден

Повеќе

770A LOWER BODY ARC TRAINER

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

770AT TOTAL BODY ARC TRAINER

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

770C UPRIGHT BIKE

Статичен велосипед 770C

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

770R RECUMBENT BIKE

Статичен велосипед со наслон 770R

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

770T Трака за трчање

770T Трака за трчање

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

790T: PERFORMANCE PLUS

790T: PERFORMANCE PLUS

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

625A LOWER BODY

625A LOWER BODY

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

625AT TOTAL BODY

625AT TOTAL BODY

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

625C: UPRIGHT BIKE

625C: UPRIGHT BIKE

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

625R Статичен велосипед со наслон

625R Статичен велосипед со наслон

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

Cybex 625T Трака за трчање

Cybex 625T Трака за трчање

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

525AT TOTAL BODY

525AT TOTAL BODY

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

525C: Статичен велосипед

525C: Статичен велосипед

Побарајте цена на e-mail

Повеќе

525R: Статичен велосипед со наслон

525R: со вграден монитор

Цена со ДДВ: 460811,00 ден
Цена: 460811,00 ден

Повеќе

Трака за трчање 525T

Трака за трчање 525T со монитор

Цена со ДДВ: 681657,00 ден
Цена: 681657,00 ден

Повеќе