МАСТЕРСПОРТ

Се за Спорт »By Pros, for Pros«

Тајмер

ПечатиEmail
1000040.jpg1000040.jpg

Производител: Pionir
Опис

Тајмер машината што се користи за мерење на времето на играње на билијард.

Units in box: 1